Contacgegevens

Basisschool De Parel
Schoolstraat 1
5258CJ Berlicum

Directeur: Heleen v.d. Nat
Telefoon: 073-5031880
E-mail: info@basisschooldeparel.nl

 
 
Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.