Contact

Basisschool De Parel
Schoolstraat 1
5258CJ Berlicum

Directeur: Heleen v.d. Nat
Telefoon: 073-5031880
E-mail: info@basisschooldeparel.nl

Stichting kinderopvang Berlicum - Het Berenhuis
Schuurkerkpad 33
5258 AE  Berlicum

Directeur: Mathelijne Smids
Telefoon: 073-503 33 02 
E-mail: info@beertjeshuis.nl

 

 
 
AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
05-06-2018

Als school hebben wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei in is gegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze school heeft een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG. Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken:
- invullen van het Register Verwerkingen,
- verzamelen en beoordelen van de verwerkersovereenkomsten,
- bespreken en vragen om instemming aan de GMR van het Privacybeleid
- de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking

‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken. Dit traject zal ertoe leiden dat onze school betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Op onze school zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.

De Privacyverklaring die hier bij hoort, kunt u terugvinden op onze website onder het kopje ouders - AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bekijk het nieuwsoverzicht