Schoolgids

Heel fijn dat u de moeite neemt om deze schoolgids een keer door te nemen. Met deze gids willen wij allereerst ouders / verzorgers een handreiking bieden bij het maken van een verantwoorde keuze van de school waaraan zij hun kind willen toevertrouwen.
Maar ook ouders / verzorgers die reeds eerder voor onze school kozen, krijgen in het begin van ieder schooljaar desgevraagd een schoolgids uitgereikt. Daarmee legt de school elk jaar verantwoording af voor de gekozen werkwijze.

Jaarlijks wordt de inhoud van onze schoolgids door de directie bijgesteld, en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Blijven er na het lezen van deze gids vragen onbeantwoord, neemt u dan gerust contact op met school. De directie staat u graag te woord.

Namen en adressen van personen en instanties zijn in deze gids soms bewust weggelaten. Deze staan vermeld in de jaarkalender die jaarlijks aan het begin van het schooljaar aan alle ouders / verzorgers en belangstellenden wordt verstrekt.

Hieronder vindt u de link naar Scholen op de Kaart - Hier vindt u alle informatie m.b.t. onze school - Basisschool De Parel!

Scholen op de kaart - Basisschool De Parel