Ouders

Wij zien ouders als partners binnen ons onderwijs, ieder met zijn eigen specifieke deskundigheid. Een goede communicatie met ouders en belangstelling van ouders dragen bij aan het welbevinden en de leerprestaties van onze leerlingen. Binnen onze school zijn ouders actief betrokken.