Zorgadvies team

Wegwijs - Sint-Michielsgestel

Wegwijs - Sint-Michielsgestel

GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor jou en je kind. Voel je welkom! 

Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode?

Als jouw kind 5/6 jaar is:

We meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen we op deze leeftijd de oren en de ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw kind een poster met zogenaamde E haken. Je kind geeft aan, aan welke kant de haken open zijn. Meer informatie over de oogtest. Voor de gehoortest krijgt je kind een koptelefoon op om naar piepjes luisteren. De geluiden zijn heel hoog en heel laag, dan weer hard en dan weer zacht en ze komen links en/of rechts. Bij elk piepje dat hij of zij hoort drukt je kind op een knopje waardoor we kunnen zien wat hij of zij wel of niet kan horen. Meer informatie over de gehoortest. Tenslotte bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind.

Als jouw kind 9/10 jaar is:

Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij jouw kind uit op het consultatiebureau voor de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Je kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten we opnieuw de lengte en het gewicht van jouw kind. We bespreken met jou de groei en de ontwikkeling. Op onze website vind je meer informatie over de vaccinaties.

TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op een briefje. Zo voorkom je dat je iets vergeet te vragen tijdens het gesprek.

Samenwerking met school

De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.  

Meer informatie en contact

Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 088-3687100 We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Kijk ook eens op : GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)

Zorg Advies Team (ZAT)

Als je vragen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van je kind is het fijn als je dit kunt bespreken met de juf/meester of intern begeleider op school. 
Als de school zelf vragen/zorgen heeft over je kind dan zullen zij dit met je bespreken. Samen wordt dan gekeken of het goed is om je kind te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT).
In het Zorg Advies Team zitten de intern begeleider van school, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts vanuit de GGD en de schoolmaatschappelijk werker (SMW) vanuit Farent.
Afhankelijk van de vraag bekijken we wie er aansluit bij het ZAT.
Als je samen met school besluit om je kind te bespreken in het ZAT dan zullen we, samen met jou, de vragen op een rij zetten en kijken welke hulp passend is.
In sommige situaties kan de hulp geboden worden vanuit de leden van het ZAT en in andere situaties is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig.
In het laatste geval dan kunnen de leden van het ZAT je helpen om de hulp te regelen via het wijkteam.
We willen graag ondersteuning bieden als de problemen nog klein zijn om zo te voorkomen dat ze groter worden.

Jeugdarts: Pam de Vos

Jeugdverpleegkundige:  Saskia Ensink    S.Ensink@ggdhvb.nl

Schoolgericht maatschappelijk werk: Aletta van der Hagen alettavanderhagen@farent.nl 06-43359032