Passend Onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zoveel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Om zo goed mogelijk passend onderwijs te kunnen bieden, werken wij samen met het samenwerkingsverband PO De Meierij. Soms blijkt dat extra ondersteuning voor een kind nodig is.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke ondersteuning wij wel en niet kunnen geven. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: