BINT

Scholenondersteuning 

Als buurtsportcoaches vinden wij het belangrijk dat iedereen kan bewegen en lekker actief bezig te zijn. Het is officieel bewezen dat genoeg bewegen helpt bij het leren en concentreren. Wanneer je voldoende beweegt, raken je hersenen goed doorbloed en krijgen ze de voeding en zuurstof die ze nodig hebben. 

Om het bewegen op scholen te stimuleren en beter te ontwikkelen bieden wij verschillende manieren van ondersteuning aan. Dit voor zowel basis- als middelbaar onderwijs. 

Soorten van ondersteuning: 

Waar mogelijk het aanbieden van stagiaires voor het geven/ondersteunen van de gymlessen, het opzetten van een naschools sportaanbod en het geven van een sportactiviteit op het schoolplein in de pauzes. 

  • Leerkrachten ondersteunen tijdens de gymlessen voor o.a. de structuur in de les, lesgeefwijze, wat te doen met kinderen met een rugzakje in de gymles, de lesaanpak, de lesopbouw en het geven van voorbeeldlessen ter bevordering van de kwaliteit van het beweegonderwijs. het introduceren van vernieuwende activiteiten/sporten in de gymles. 
  • Ondersteuning geven bij het organiseren van bijvoorbeeld: koningsspelen, sportdagen, themaweken, sportactiviteiten in de kamp week ect. 
  • Sportverenigingen koppelen aan scholen met betrekking tot het geven van clinics in het onderwijs. 
  • Organiseren van sportactiviteiten voor de kinderen van de scholen. Denk aan de schoolsportolympiade en de Nationale Sportweek. 
  • Uitlenen van onze sport en spel materialen voor sportactiviteiten op scholen. 

Daarnaast stimuleert BINT inwoners zich in te zetten voor medeburgers en geven aandacht aan kwetsbare groepen.

Bint Jongerenwerk richt zich op kinderen en jongeren uit Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode en Sint-Michielsgestel. Het jongerenwerk ontwikkelt een vangnet, waarbij ze zoveel mogelijk kinderen en jongeren proberen te bereiken. Ze leggen verbinding met de doelgroep om hen te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling.

Het jongerenwerk ondersteunt kinderen en jongeren door hun talenten te benadrukken en waar nodig hen te ondersteunen en te leiden naar de juiste hulpverlening.
De jongerenwerkers werken zowel vanuit accommodaties als ambulant op de vindplaatsen. In de kernen Sint-Michielsgestel en Den Dungen is er een eigen accommodatie van waaruit jongeren worden ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van allerlei activiteiten. In Berlicum en Middelrode wordt samen met Den Durpsherd en de Moerkoal gewerkt om jongeren een eigen plek te geven.

Op maat biedt jongerenwerk, in overleg met het onderwijs en de ouders, individuele begeleiding. Er wordt bij deze begeleiding, met het kind/de jongere gekeken naar wat nodig is om zijn/haar kwaliteiten te ontwikkelen of om de redzaamheid te vergroten. Het jongerenwerk heeft een signalerende functie en helpt jongeren en ouders/opvoeders bij vragen of problemen op het gebied van jeugd, advies en ondersteuning. Er worden preventieactiviteiten in samenwerking met scholen en andere partners als GGD en Halt georganiseerd.