Oudervereniging

Oudervereniging

Ouders zijn na aanmelding op onze school automatisch lid van onze oudervereniging. De oudervereniging vraagt jaarlijks een ouderbijdrage voor het organiseren van allerlei activiteiten.

De klassenouders die gezamenlijk met de voorzitter, penningmeester en secretaris de oudervereniging vormen, organiseren regelmatig diverse activiteiten voor de groep of verlenen ondersteuning bij schoolactiviteiten. De klassenouders vergaderen iedere 6 weken met een afvaardiging van het team. De ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten die de oudervereniging voor de kinderen organiseert te financieren. De ouderbijdrage wordt ieder jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Vanaf schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage vastgesteld op €30,- per kind. De klassenouders worden gekozen middels een roulatiesysteem waarbij de ouders elkaar elk jaar af (kunnen) wisselen. De samenstelling van het bestuur van de oudervereniging vindt u hieronder.

Voorzitter: Lonneke van Asseldonk

Penningmeester: Esther Meulenbroek

Voor vragen en/ of opmerkingen mag u de klassenouders of bestuursleden altijd benaderen.