Verkeersveilige school

Onze kinderen veilig naar school

Kindcentrum de Schatkist in Berlicum vindt de verkeersveiligheid rond onze school erg belangrijk.
Ouders en leerkrachten zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is.
Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, zodat we onze kinderen kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer.
Dat is belangrijk voor nu en voor later. We streven ernaar de verkeersveiligheid te waarborgen door de kinderen wijs te maken in het verkeer en in samenwerking met omwonenden en gemeente een veilige omgeving te realiseren.

Kindcentrum de Schatkist is sinds 2016 trotse bezitter van het Brabant VerkeersveiligheidsLabel (BVL).
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid.
Basisschool de Parel zet hiervoor verschillende middelen in zoals:
- voor de groepen 1-3 “het verkeersplein”;
- de uitleg en controle van de fietsverlichting;
- het dode hoekproject;
- aandacht voor verkeer tijdens theorielessen en ludieke acties.
Afstemmingsoverleggen met gemeente en andere basisscholen omtrent thema verkeer worden gedurende het jaar uitgevoerd.. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie en is er aandacht voor een veilige en overzichtelijke schoolomgeving.

Verkeersregels rond school
Kindcentrum de Schatkist heeft samen met de verkeersouders een aantal verkeersregels opgesteld die gelden rondom de school voor alle ouders, kinderen en leerkrachten.

Halen en brengen

 • Kom zoveel mogelijk op de fiets en te voet naar school. Lopen en fietsen zijn belangrijk voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer. Daarnaast is het beter voor het milieu en het is gezond want uw kind krijgt beweging.
 • Begeleidt uw kind door het verkeer. Kinderen tot een jaar of 9 kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleidt door een volwassene.
 • Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. Doordat ouders soms te laat naar school gaan, kunnen chaotische situaties ontstaan rondom school.
 • Als de school uit gaat, verwachten we van de ouders van de kinderen dat u uw kinderen opwacht op het schoolplein voor de laagste groepen of buiten bij de hoofdingang (zijde parkeerplaats)/aula voor de oudere groepen . Houdt het hek en de deuren vrij zodat in- en uitgaan ordelijk verloopt. Als kinderen van groep 1-2 niet (op tijd) door ouder/verzorger worden opgehaald, ontfermt de leerkracht zich over hen. De leerkracht staat bij de uitgang van het klaslokaal van groep 1-2.

Verkeersgedrag

 • Het oversteken van de Kerkwijk kan gebeuren op 2 centrale plekken die extra opvallend zijn uitgevoerd door de gekleurde beugels. De kinderen kunnen hier recht oversteken. Let op! Dit zijn geen zebrapaden, voetgangers en fietsers die op deze plekken oversteken hebben geen voorrang. Help kinderen met veilig oversteken.
 • Het oversteken van de Sassenheimseweg kan veilig via de verkeerslichten.
 • De oversteken liggen in een schoolzone te herkennen aan de witte tekst op de weg met twee witte balken dwars op de weg. Een schoolzone vraagt extra attentie van de weggebruiker.
 • Houdt u aan de snelheidslimiet van 30km/uur.
 • Geef zelf het goede voorbeeld. Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, ook in het verkeer. Dus houdt u aan verkeersborden en verkeersregels.
 • Laat uw kinderen pas naar school fietsen als ze over voldoende verkeerskennis en fietsvaardigheid beschikken.
 • Leer kinderen contact te maken met de bestuurder.

Parkeren

 • De fietsen worden gestald aan de voorkant en aan de zijkant van de school. De groepen 1, 2 en 3 kunnen gebruik maken van de meest linkse fietsenrekken aan de Kerkwijk. Groepen 4, 5 en 6 kunnen gebruik maken van rechtse rekken aan de Kerkwijk (overloop naar de rekken bij de hoofdingang). Groep 7 en 8 kunnen gebruik maken van de rekken bij de hoofdingang.
 • Als u op loop- of fietsafstand van onze school woont, is het prettig als u de kinderen te voet of met de fiets naar school brengt. Zo voorkomen we parkeerproblemen rond de school. Mocht u uw kind toch met de auto naar school brengen, wilt u dan parkeren in de officiële parkeervakken van Kerkwijk of de Sassenheimseweg.
 • In de schoolzone geldt een stopverbod te herkennen aan onderstaande borden. Ook als u dus even uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook in een van de parkeervakken en niet “even” in de bocht, dubbel voor andere auto’s of op de uitritten.
 • Als u uw kinderen alleen hoeft af te zetten, dan verzoeken wij u de Kiss and Ride plekken aan de Sassenheimseweg te gebruiken.
 • Laat kinderen aan de troittoirzijde in-uitstappen dan hebben ze geen hinder van het verkeer. Skaters, skeelers en steppers vallen onder de regels van de voetgangers. De steppen worden geparkeerd op de speciaal aangewezen “parkeerplek”” links tegen het hek op het schoolplein.

  Samen maken we de schoolomgeving veiliger!
  We hopen op uw medewerking zodat de schoolomgeving een veilige plek kan zijn en blijven voor alle kinderen.