Communicatie

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

 • Algemene informatieavond: Elk schooljaar in de tweede week, organiseren we een algemene ouderavond. Tijdens deze avond krijgt u informatie van de leerkracht over het leerjaar waar uw kind in zit.
   
 • Informatieavonden: Twee keer per jaar organiseren we thema-avonden. Elke keer staat er een nieuw thema centraal. De inhoud van de avond stemmen we af met leden van de MR en/of OR.
   
 • Zodra uw kind op onze school zit wordt u via de mail uitgenodigd voor Social Schools. Via deze communicatie app (of webversie) blijft u op de hoogte van de actualiteiten van onze school.
  Ook kunt u via deze app:
  - In contact komen met alle leerkrachten en andere ouders.
  - Informatie vinden vanuit directie, leerkrachten, Berenhuis (opvang), ouderraad en medezeggenschapsraad.
  - Uw kind absent melden.
  - Verlof aanvragen.
  - Intekenen voor oudergesprekken.
  - De AVG voorkeuren voor uw kind aangeven.
  En natuurlijk leuke berichten en foto’s liken of indien gevraagd, aangeven dat u komt helpen of wilt rijden. 
   
 • Mocht u een korte vraag of bespreekpunt hebben, schroom dan niet om de leerkracht na schooltijd even aan te klampen. Tussen 14.15 uur en 14.30 uur is daar even tijd voor. Voor een wat langer gesprek vragen wij u om even een afspraak te maken met de leerkracht. Echt urgente belangrijke zaken kunt u natuurlijk ook voor schooltijd aan de leerkracht doorgeven. 
   
 • Rapporten: Twee keer per jaar (februari en juni) krijgen alle leerlingen een portfolio mee naar huis. Competenties worden hierin door leerkrachten en waar het kan door leerlingen zelf beoordeeld. Ook zijn hier toetsresultaten zichtbaar, van zowel methodetoetsen als citotoetsen. Voor ouders zijn deze resultaten ook digitaal in te zien middels ons digitaal portfoliosysteem "Presentis". N.a.v. de rapportage zijn er kind-oudergesprekken. Als er eerder aanleiding is tot een gesprek, nemen we in een eerder stadium contact op. Ook ouders kunnen eerder contact opnemen als er vragen of zorgen zijn rondom de ontwikkeling van hun kind (eren).
   
 • Inloop: Op de jaarkalender is elke maand een "inloop" moment ingepland. Ouders, opa's of oma's, oppassen of andere verzorgers zijn dan welkom om een kijkje in de klas te komen nemen. Onze leerlingen laten dan graag zien waar ze mee bezig zijn in de klas.